Zostaję z OFE

Artur Kurasiński
19 listopada 2013
Ten artykuł przeczytasz w 3 minut

zostaje_w_ofe_blog_ak74

Zgodziłem się wziąć udział w tej akcji ponieważ czuję, że państwo polskie nie tyle mnie oszukało co okradło mnie z moich pieniędzy. Nie po raz pierwszy w moim dorosłym życiu poczułem się kompletnie bezsilny i w zasadzie ubezwłasnowolniony z powodu decyzji Ministra Finansów o nacjonalizacji (mówmy otwarcie) moich oszczędności zgromadzonych w OFE i zasypanie dzięki nim gigantycznej dziury w ZUSie…

O co chodzi? Rząd nie dość, że nie dokończył reform zaczętych przez Premiera Buzka to jeszcze stwierdził, że pieniądze składowane przez obywateli w OFE oddaje do dyspozycji ZUSu. Tego samego ZUSu, który prawdopodobnie zbankrutuje (pomimo zagarnięcia kasy z OFE) już w 2020. Innymi słowy – nasze pieniądze nie są już nasze a będą służyły do odroczenia katastrofy całego systemu.

Nie wiem kto ma rację w sporze o OFE – czy Profesor Balcerowicz czy jego oponenci. Nie jestem fanem OFE, nie uważam, żeby to były podmioty kryształowo czyste (oj mają za uszami, mają) niemniej w tym wypadku wybieram mniejsze zło – zostanę w OFE żeby nie dać zawłaszczyć moich kolejnych składek. Co gorsze – rząd bardzo szybko przepycha nową ustawę i zmiany (wchodzą od stycznia 2014 roku) kneblując OFE i nie dając im przedstawić swojej wersji (radykalnie skrócono czas emisji reklam oraz nałożono gigantyczne kary za nie przestrzeganie zakazu informowania o OFE).

Poniżej znajdziecie skrót najważniejszych informacji:

Najważniejsze zmiany (stan na 14.11.2013 r.):
• Umorzenie części aktywów – 51,5 % aktywów zgromadzonych dotychczas w OFE zostanie przekazana ZUS;
• Zmiany w polityce inwestycyjnej – OFE będą mogły inwestować tylko w akcje oraz w obligacje korporacyjne;
• „Dobrowolność” – członkostwo w OFE będzie dobrowolne. Aby pozostać w OFE konieczne będzie złożenie specjalnej deklaracji. Od kwietnia do końca lipca 2014 roku wymagane będzie dostarczenie do ZUS-u deklaracji o pozostaniu w OFE. Brak tej deklaracji będzie równoznaczny
z przekazywaniem do ZUS-u całości przyszłych składek;
• „Okno transferowe” – decyzja o pozostaniu w OFE lub tylko w ZUS-ie nie będzie ostateczna. Ponowną decyzję przekazywaniu przyszłej składki do OFE będzie można podjąć po raz pierwszy w 2016 roku, a następnie co cztery lata;
• Obniżenie składki – składka przekazywana do OFE wyniesie 2,92% wynagrodzenia brutto;
• Niższa opłata – o połowę zostanie obniżona opłata pobierana przez OFE od składki przekazywanej przez ZUS;
• „Suwak” – środki pozostające w OFE na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego będą stopniowo, w wysokości 1/10 zgromadzonych środków rocznie, przenoszone na subkonto
w ZUS-ie. Emeryturę będzie wypłacał ZUS.
• Zakaz reklamy – do końca lipca 2014 roku absolutny zakaz reklamy. Projektowane przepisy mówią też, że informacje o OFE powinny obiektywnie przedstawiać sytuację finansową funduszu oraz ryzyko związane z przystąpieniem do niego. Zakazana będzie reklama funduszy niespełniająca tych warunków oraz reklama wprowadzająca w błąd. Za złamanie zakazu fundusz może dostać karę 3 mln zł.

Kluczowe terminy:
31 stycznia 2014 r. – wejście ustawy w życie.
1 kwietnia – 31 lipca 2014 r. – składanie deklaracji o wyborze OFE i ZUS lub tylko ZUS.

Pełen zakres informacji znajduje się na stronie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego oraz na specjalnym portalu edukacyjno-informacyjnym www.zostajezofe.pl.

Dokonując wyboru pomiędzy OFE a ZUS, zachęcamy do podjęcia decyzji w oparciu o pełne i rzetelne informacje, zwłaszcza dotyczące wyników inwestycyjnych poszczególnych OFE. Niezależne zestawienia znajdują się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl) oraz w serwisie ratingowym www.analizy.pl.

Formularz deklaracji pozostania w OFE będzie dostępny w oddziałach ZUS oraz na stronach internetowych: www.zus.pl, www.knf.gov.pl, www.mf.gov.pl i www.mpips.gov.pl.

Deklarację należy dostarczyć do oddziału ZUS, przesłać pocztą lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych do 31 lipca 2014 r.
Niezłe co? Wyobrażacie sobie ile osób po raz drugi złoży podpis? Ile osób w ogóle się dowie, że muszą pójść do ZUSu (brak kampanii OFE – pamiętacie?)…

Na zakończenie – zapraszam na stronę Zostaję z OFE gdzie codziennie będziecie mogli wygrać bardzo fajną nagrodę biorąc udział w konkursie. Wejdź i dowiedz się co Cię czeka jeśli nie zaczniesz działać już teraz – niezależnie od tego ile masz lat obecnie. Jestem jednym z jurorów tego konkursu, który potrwa aż 42 dni z czego przez 11 dni to ja będę przyznawał nagrodę dnia. Karolina Gliniecka, Rock i Łukasz Jakóbiak.

Zapraszam do zabawy i powodzenia!

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon