Zróbmy innowacje w zakresie usług społecznych w Warszawie!

Artur Kurasiński
29 maja 2014
Ten artykuł przeczytasz w 2 minut

Innowacyjne rozwiązania na rzecz usług społecznych w Warszawie_blog_ak74

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla rozwoju usług społecznych do udziału w seminarium i warsztacie, które odbędą się w Warszawie w dniach 6-7 czerwca 2014 roku…

Czasami jest tak, że trzeba zająć się czymś na poważnie. Taki moment właśnie nadszedł. Miasto Warszawa prosi o pomoc w przygotowaniu pomysłu, aplikacji, urządzenia, które pomoże w lepszym zarządzaniu, obsłudze i poprawi funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej. Temat wydaje się być abstrakcyjny – pomyśl jednak, że procesu starzenia nie zatrzymasz i może za kilkadziesiąt lata Ty będziesz pensjonariuszem takiego przybytku.

Co trzeba zrobić? Zgłosić się tutaj a potem przyjść 6 i 7-go czerwca żeby najpierw posłuchać jakie są problemy i propozycje ich rozwiązania a potem wraz z innymi zastanowić co możecie wspólnie wymyśleć.

„Warszawa jest miastem, w którym mimo stałego napływu ludności, systematycznie zwiększa się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Utrzymanie osoby starszej na optymalnym poziomie aktywności w miejscu zamieszkania jest najbardziej efektywną formą wsparcia.

W toku realizacji usług społecznych dla seniorów, Warszawa zmaga się z rzeczywistością ograniczonych zasobów z jednej strony, z drugiej zaś dużą dynamiką zmian społecznych, co powoduje konieczność ciągłego podążania za potrzebami swoich mieszkańców i poszukiwania metod podnoszenia efektywności wydatków. Szczególnie widoczne jest to w grupie wiekowej seniorów, gdzie usługi społeczne często stają się gwarancją bezpiecznego funkcjonowania osób w środowisku, w społecznościach lokalnych. Odpowiednie usługi aktywizacyjne, opiekuńcze, pielęgnacyjne stają się jednocześnie wyzwaniem i wymogiem dla optymalnego funkcjonowania seniorów w środowisku.

Obecnie z usług opiekuńczych korzysta w Warszawie ponad 6000 seniorów. Rozwój jakościowy i ilościowy usług opiekuńczych, który według opinii wielu specjalistów wymaga wzmocnienia, pozwoli utrzymać osoby starsze jak najdłużej w środowisku.

Wydarzenie jest częścią projektu Design-led innovations for active ageing/Innowacje na rzecz aktywnego starzenia – DAA, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.
Projekt DAA ma na celu wymianę dobrych praktyk z zakresu opieki nad seniorami oraz znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość ich życia.

Zbiera doświadczenia przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, dizajnu oraz mieszkańców miast, które pomagają w wypracowaniu najlepszej oferty dla osób starszych. W projekcie bierze udział 10 partnerów z kilku miast europejskich (Antwerpia, Barcelona, Berlin, Helsinki, Oslo, Sofia, Sztokholm oraz Warszawy).
Więcej informacji: www.daaproject.eu

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon