PARP odpowiada – wywiad z rzecznikiem

Artur Kurasiński
19 lutego 2010
Ten artykuł przeczytasz w < 1 minut

parp poig 8.1 rzecznik

Rzecznik PARP Pani Monika Karwat-Bury udzieliła oficjalnego wywiadu portalowi TwojaEuropa.pl. Dla mnie ciekawe jest zaiste jakim cudem ktoś dał beneficjentowi kasę na prowadzenie projetu, ktorego celem jedynym jest…uruchomienie projektu?…

Piotr Anuszczyk, Łukasz Matuszewski: Według raportu TwojaEuropa.pl aż 47% przeanalizowanych projektów z pierwszego naboru nadal nie zostało uruchomionych publicznie. Jakie są według Państwa przyczyny braku tak wielu projektów w Internecie?

Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Projekt w ramach Działania 8.1 PO IG może zostać objęty dofinansowaniem na okres do 24 miesięcy, przy czym to beneficjent sam określa w harmonogramie kiedy rozpoczyna działania, nie jest to równoznaczne z datą zawarcia umowy. Przedsiębiorcy w wielu przypadkach wnosili prośby o przesunięcie terminu rozpoczęcia i podpisywali stosowne aneksy do umów.

Do końca 2009 roku całkowicie zakończone zostały jedynie 4 projekty z naboru z 2008 roku, tj. projekt został w pełni zrealizowany, a Beneficjent otrzymał płatność końcową. Zdecydowana większość Beneficjentów znajduje się obecnie mniej więcej w połowie realizacji projektu. Zatem na chwilę obecną nie powinniśmy oczekiwać od wszystkich Beneficjentów realnych wyników i zrealizowania projektów, które z założenia zostały rozplanowane na dłuższy okres.

Po analizie ponad połowy wskazanych przez Państwa w raporcie projektów możemy stwierdzić, ze realizowane są one zgodnie z zaplanowanym przez beneficjenta harmonogramem. Niejednokrotnie sami przedsiębiorcy założyli że rezultatem końcowym projektu jest uruchomienie usługi cyfrowej, zatem dopiero po zakończeniu realizacji projektu uruchomią oni w pełni projekt.”

Cytuję powyżej pierwsze dwa akapity – po całość wywiadu zapraszam na stronę portalu TwojaEuropa.pl:

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon