PARP ripostuje „jest dobrze!”

Artur Kurasiński
17 lutego 2010
Ten artykuł przeczytasz w 2 minut

parp poig 8.1

Pozwalam sobie skopiować i wkleić całość odpowiedzi jaką PARP zamieścił na swojej stronie. Ubolewam, że mnie takiemu małemu misiowi, który puścił w obieg tyle kłamstw dotyczących realizacji projektów POIG 8.1 PARP w osobie Pani Rzecznik nie chciał nic odpowiedzieć. Szkoda, wielka szkoda…

Realizacja projektów w działaniu 8.1 przebiega zgodnie z harmonogramami

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi projektów, które otrzymały dofinansowanie na usługi cyfrowe w tzw. działaniu 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawiane w oparciu o raport internetowy opublikowany w ostatnich dniach wskazujący na stopień realizacji projektów PARP informuje, iż informacje te prowadzą do wyciągania błędnych wniosków i nie pokazują jak w rzeczywistości realizowane są projekty z dofinansowaniem na e-usługi.

Zdecydowana większość projektów, które są realizowane w ramach działania 8.1 znajduje się jeszcze w połowie realizacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że projekty mogą otrzymywać dofinansowanie maksymalnie przez 2 lata, a przedsiębiorca sam w harmonogramie decyduje o tym, kiedy rozpocznie i zakończy realizację projektu. Datą graniczną jest tutaj rok 2015 jako termin rozliczenia całego Programu Innowacyjna Gospodarka. Zatem na chwilę obecną nie należy oczekiwać od przedsiębiorców realnych wyników i zrealizowania projektów, które z założenia zostały rozplanowane na dłuższy okres, co tym bardziej chcemy podkreślić w kontekście raportu.

Mówi on o braku realizacji niektórych projektów, tymczasem wskazane tam projekty są ciągle w fazie przygotowania do świadczenia usług. W wyniku sprawdzenia przez PARP do chwili obecnej ponad 50% projektów stwierdzamy, że są one realizowane zgodnie z harmonogramem, który wskazuje, że beneficjenci są na etapie przygotowania do wdrożenia e-usług, a terminy uruchomienia są zgodne z harmonogramem i planowane najwcześniej na III kwartał tego roku. W związku z tym możemy wnioskować o dużej nierzetelności raportu.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z PARP jest zobowiązany do właściwej realizacji projektu. To zobowiązanie podlega kontroli przez służby Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy działające na nasze zlecenie w każdym województwie służby tzw. Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). Kontrola ta może dotyczyć tylko dokumentów lub może mieć formę fizycznego sprawdzenia na miejscu u przedsiębiorcy.

Stwierdzone nieprawidłowości, w tym również brak realizacji projektu może być powodem do rozwiązania umowy o dofinansowanie i powstaniem obowiązku zwrotu wypłaconych środków. PARP wraz z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi na bieżąco monitoruje projekty, również pod katem realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i zakładanymi rezultatami”

Nie będę komentował słów Pani Rzecznik (chociaż świerzbi mnie język bo jest parę merytorycznych kwiatków). Chciałem pokazać, że nie walę w PARP bo nie lubię tej instytucji (otóż lubię tylko ona nie za bardzo daje okazję ku temu) i z przyjemnością będę publikował informacje również z „drugiej strony barykady”.

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon