Raport – media społecznościowe

Artur Kurasiński
24 marca 2010
Ten artykuł przeczytasz w 4 minut

Załączam raport + jego analizę przygotowaną przez Grupę Euro RSCG Poland. Nie znajdziecie w nim niczego super odkrywczego (raczej potwierdzenie trendów) ale ponieważ ma podaną metodologię i stoi za nim duży gracz to można się podpierać takim opracowaniem podczas zmiękczania klienta w czasie walki o jego „soszialmedjowy” budżet…

„Media społecznościowe, a społeczne życie Polaków
Prezentacja najnowszego raportu KNOW przedstawiającego polskiego konsumenta w mediach społecznościowych

Warszawa, 24 marca 2010r. – Grupa Euro RSCG Poland przedstawia raport KNOW „Konsument w mediach społecznościowych”, określający kierunek, w jakim zmierzają kontakty międzyludzkie oraz sposób wykorzystania mediów społecznościowych w Polsce. Dodatkowo w publikacji zdefiniowano obecne oczekiwania polskich konsumentów względem komunikacji marek i firm w mediach społecznościowych.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w styczniu br. przez IMAS OnLine oraz w oparciu o publikację „Social Media and Social Life” przygotowaną przez Euro RSCG Worldwide PR na rynku amerykańskim.

Na styku mediów i społeczeństwa

Z badania przeprowadzonego na próbie ponad 500 respondentów wynika, że dla użytkowników mediów społecznościowych ta forma komunikacji jest codziennością, a nie chwilową modą. Co piąty ankietowany deklaruje, że informacje z mediów społecznościowych są ważniejsze od przekazywanych przez media tradycyjne. 44% badanych nie uważa ich za substytut aktywności społecznej, a jeszcze więcej nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby media społecznościowe miały negatywny wpływ na ich kontakty towarzyskie. Przeciwnie, co piąty zapytany uważa, że media społecznościowe podnoszą jakość ich życia społecznego.

Społeczności internetowe mają w istocie społeczny charakter Użytkownicy mediów społecznościowych to osoby aktywne towarzysko i społecznie, a nowe formy komunikacji pozytywnie wpływają na jakość i częstotliwość tych kontaktów. Wynika to z rosnącej społecznej aktywności Polaków w Internecie. Z każdym rokiem zwiększa się czas, jaki konsumenci poświęcają na aktywność w mediach społecznościowych. W porównaniu do ostatniego roku wzrost deklaruje aż 49% ankietowanych.

Media społecznościowe sprzyjają także podtrzymywaniu więzi rodzinne. Dzięki Internetowi badani utrzymują również częstsze kontakty z rodziną. W porównaniu do ostatniego roku wzrosły one o 35%, a w porównaniu do ostatnich 5 lat o 45%. Społeczności internetowe to również szansa na uczestnictwo w międzynarodowej społeczności – nawiązywanie nowych kontaktów i podtrzymywanie już istniejących. Z tezą tą zgodziło się aż 54% respondentów.

Niezależni i odważni

Badani postrzegają siebie jako osoby myślące niezależnie (85%), które często jako pierwsze próbują nowych rzeczy (41%) i proszone są o rady i zalecenia w wielu dziedzinach (54%). Co więcej chętnie dzielą się pozytywnym i negatywnymi doświadczeniami z markami i produktami – robi tak aż ¾ ankietowanych. Konsumenci korzystają anonimowości jaką dają im media społecznościowe.

Dzięki niej najczęściej poznają nowe osoby w sieci i robią coś, na co zawsze mieli ochotę, ale nie zrobiliby tego bez anonimowości. Aż 43% ankietowanych korzysta z anonimowości by krytykować firmy lub ich marki. Zachowania takie najczęściej prowadzą do podejmowania nierozważnych działań, które zagrażają reputacji firm i marek.

Marki w mediach społecznościowych

Polacy akceptują obecność marek w mediach społecznościowych. Prawie jedna czwarta respondentów deklaruje, że dodaje profile marek czy firm do grona swoich znajomych, a następnie wchodzi z nimi w interakcję komentując posty lub materiały zamieszczane na profilu. Większość osób decyduje się na interakcję z markami w serwisach społecznościowych ze względu na sympatię jaką darzą dany produkt (robi tak, aż 72% ankietowanych).

Wśród kolejnych powodów znalazły się konkursy i promocje (42%), bezpośrednie zaproszenie od firmy lub marki (37%) oraz ciekawość (36%). Od marek konsumenci oczekują przede wszystkim specjalnych ofert i promocji (63%), a w dalszej kolejności unikatowych, niepublikowanych nigdzie indziej informacji i aktualności z życia danej firmy
czy marki. Firmy i marki często nadwyrężają cierpliwość konsumentów w sieci.

Prawie 1/5 badanych przynajmniej raz usunęła firmę lub markę z grona znajomych. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajdowały się: zbyt duża częstotliwość wpisów, nachalność komunikatów i brak profitów.

– Wyniki badania potwierdzają ogólnoświatowy trend, w którym marki coraz odważniej wkraczają w świat mediów społecznościowych. Polacy oczekują od firm i marek dialogu, który będzie prowadzony w ich naturalnym środowisku jakim są media społecznościowe – mówi Wojciech Borowski CEO Euro RSCG Poland.

Zdaniem przedstawicieli Grupy Euro RSCG Poland, aby osiągnąć sukces w komunikacji w mediach społecznościowych należy:

> Zaprzestać myślenia w kategoriach „wirtualne/realne”
> Angażować się, a nie dominować
> Zwrócić uwagę na lokalne społeczności
> Budować komunikację ze społecznościami, a nie serwisami
> Rozmawiać z konsumentami w ich naturalnym środowisku
> Tworzyć kampanie, które wzbudzają emocje

– Trudno dzisiaj dzielić komunikację na tradycyjną i wirtualną, a konsumentów na internautów i pozostałych – mówi Katarzyna Przewuska, dyrektor zarządzający agencji PR Euro RSCG Sensors – w świecie gdzie miliony ludzi komunikują się ze sobą na zmianę „online i offline” działania powinny być spójne i zintegrowane– dodaje Katarzyna Przewuska.

***
Badanie „KNOW: Konsument w mediach społecznościowych” zostało przeprowadzone przez IMAS International sp. Z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Euro RSCG Sensors. Miało formę ankiety internetowej i objęto nią osoby w wieku 18-64 zarejestrowane w internetowym panelu badawczym IMAS Online. Respondenci (n=538) to osoby, które korzystają z co najmniej dwóch serwisów społecznościowych raz w tygodniu.

Badanie przygotowane zostało we współpracy z Martą Klimowicz, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizującą się w badaniu społecznych aspektów Internetu.

Euro RSCG Poland jest wiodącą grupą komunikacji marketingowej, obecną w Polsce od 2001 roku. W jej skład wchodzą agencja reklamowa Euro RSCG Warsaw, agencja marketing services Euro RSCG 4D, agencja public relations Euro RSCG Sensors, agencja marketingu relacyjnego Marketing House, agencja interaktywna Euro RSCG Digital, agencja komunikacji zdrowotnej Euro RSCG Life i studio produkcyjne Dream Studios. www.euroscg.pl

Digital Dialogue to pakiet interaktywnych usług komunikacyjnych oferowany przez Euro RSCG Sensors. Obejmuje on doradztwo komunikacyjne w mediach społecznościowych, w tym audyty komunikacyjne, tworzenie strategii relacji
z liderami opinii online, zarządzanie informacją w serwisach społecznościowych, wdrażanie narzędzi opartych o nowe media, a także szkolenia oraz monitoring forów, blogów i serwisów społecznościowych.”

całość raportu znajdziesz tutaj

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon