W kwestii smogu media edukują najskuteczniej – raport Librusa

Artur Kurasiński
22 stycznia 2019
Ten artykuł przeczytasz w 2 minut

Media i Internet okazują się najskuteczniejszym narzędziem edukacji na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza – wynika z raportu z badania zrealizowanego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach II edycji kampanii społecznej „NIE dla smogu!”.

Cały raport do pobrania tutaj

Badanie wykazało, że zwiększa się informacyjna rola mediów – aż 86% ankietowanych wskazało media/Internet jako główne kanały informacyjne o smogu. W porównaniu do pierwszej edycji badania ze stycznia 2017 r. nastąpił wzrost popularności mediów (z poziomu prawie 66% respondowanych).

Dostrzegamy problem i podejmujemy działania

94% ankietowanych uważa, że zanieczyszczenie powietrza ma duży lub bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. 82% nauczycieli, 81% rodziców i 52% uczniów określiło oddziaływanie smogu na nasze zdrowie jako czynnik o bardzo dużym wpływie. Najczęściej słyszymy, że smog powoduje kaszel (78%) oraz ból głowy (70%). Często pojawiała się również odpowiedź o pieczeniu oczu, na którą uwagę zwraca 56% badanych.

Coraz więcej osób poza dostrzeganiem problemu włącza się również w działania antysmogowe: zaangażowanie w nie deklaruje 80% nauczycieli, 61% rodziców i 45% uczniów. Co upatrują jako skuteczne rozwiązanie problemu? 82% ankietowanych uważa, że zaprzestanie spalania śmieci i opału złej jakości wpłynie skutecznie na zmniejszenie smogu. Na drugim miejscu plasuje się wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii – tak uważa 70% naszych ankietowanych. 63% badanych sądzi, że zjawisko smogu zmniejszyłoby się, gdybyśmy korzystali z komunikacji miejskiej i rowerów zamiast samochodów.

Z kim rozmawiamy o problemie zanieczyszczenia powietrza?

Najczęściej temat smogu poruszamy z członkami rodziny lub ze znajomymi – te odpowiedzi wskazało odpowiednio 46% i 44% badanych. Najmniej rozmów o smogu deklarują uczniowie – aż 40% z nich twierdzi, że nie rozmawiało o smogu w ostatnim czasie. Dla porównania, wśród nauczycieli nie rozmawiało o nim 10%, a wśród rodziców 17%.

O tym, jak ważna jest edukacja w zakresie wpływu człowieka na środowisko świadczyć może wypowiedź jednej z najmłodszych uczestniczek: Niestety nie podjęłam żadnych działań, głównie z powodu niesłusznego uczucia, które ciężko zwalczyć, że jedna osoba i tak nic nie zmieni.

O badaniu

Badanie zrealizowane zostało w październiku 2018 r. Na 12 pytań zawartych w ankiecie przez 8 dni jej trwania opowiedziało 12 462 respondentów. W grupie badawczej przeważali uczniowie, którzy stanowili aż 53% wszystkich ankietowanych. Największe zainteresowanie tematem smogu wykazała społeczność związana z II etapem edukacyjnym tj. klas IV-VIII szkół podstawowych.

Kampania społeczna „NIE dla smogu!” realizowana jest wspólnie ze szkołami w całej Polsce. Jej organizatorem jest LIBRUS, dostawca dziennika elektronicznego i technologii dla szkół. Partnerami merytorycznymi kampanii jest Greenpeace, Polski Alarm Smogowy, Głos Nauczycielski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, serwis Indywidualni.pl oraz PCG Edukacja. Partnerem kampanii jest firma Philips. Więcej na: www.niedlasmogu.librus.pl.

Może zainteresują Cię również:facebook linkedin twitter youtube instagram search-icon